Ontwerpwedstrijd Herdenkingsmunt 10 jaar Euro 2012

Sinds gisteren 29 april kan iedere inwoner die in een land woont dat lid is van de Euro en aan het eind van het jaar 2011 12 jaar of ouder is meedoen aan de ontwerpwedstrijd voor de Herdenkingsmunt 10 jaar Euro 2012.

Het ontwerp moet aan een aantal eisen voldoen om meet te mogen doen aan de wedstrijd:

 • Het ontwerp moet de eenheidsmunt en zijn voordelen of een aspect daarvan symboliseren of op een andere manier illustreren.
 • U mag er een korte uitleg van maximum 300 tekens bijvoegen.Uw ontwerp moet volledig binnen de gele centrale cirkel blijven van het ontwerpsjabloon dat u op deze website vindt.
 • Het ontwerp mag nergens in de buitenrand met de 12 Europese sterren komen.
 • U moet in uw ontwerp ruimte vrijhouden om het ‘land van uitgifte’ toe te voegen, zoals is aangegeven op de foto die u op de pagina Upload uw ontwerp vindt. U mag deze ruimte wel voorzien langs de rand in het centrale gedeelte. In deze ruimte komt de naam van de lidstaat van uitgifte of een afkorting ervan, in de taal of talen die elke lidstaat van uitgifte kiest.
 • Het binnenste gedeelte moet het opschrift ‘2002-2012’ bevatten, maar u mag het plaatsen waar u wilt.
 • Het ontwerp mag noch de naam van de eenheidsmunt (d.w.z. het woord ‘euro’ en dergelijke) noch een andere tekst bevatten. Evenmin mag de denominatie van het muntstuk worden aangegeven. Het euroteken mag wel worden vermeld.
 • U mag uw initialen niet op het ontwerp plaatsen. De munthuizen die de munten slaan, voegen de initialen van de winnaar later toe als hij of zij bekend is.
 • U mag ook niet vergeten dat het echte muntontwerp driedimensionaal is. Wellicht wilt u het nodige reliëf aangeven.

 

Tijdschema van de ontwerpwedstrijd:

 • 29 april Start van de ontwerpwedstrijd
 • 29 april–20 mei Ontwerpen kunnen worden ingediend via deze website
 • eind mei/begin juni Preselectie van de vijf beste ontwerpen door een professionele jury
 • 6–24 juni Publieke onlinestemming over de vijf beste ontwerpen
 • 30 juni Bekendmaking van de winnaar van de ontwerpwedstrijd en van de winnaar van de prijsloting onder de online stemmers
 • juli–december 2011 Omzetting van het ontwerp in gespecialiseerd gereedschap (o.a. de stempel) voor het vervaardigen van munten en massaproductie van de jubileummunt door de munthuizen
 • begin januari 2012 De herdenkingsmunt met het winnende ontwerp wordt in de 17 EU-lidstaten van de eurozone in omloop gebracht

Lees meer over de ontwerpwedstrijd op de officiële pagina: http://www.eurocoin-competition.eu/nl/home

Nationale Proofset 2011

In verband met vertraging in het productieproces wordt de uitgifte van het nationale proofset 2011 verschoven van eind april naar half mei.

Het proofset dat de 2 euro herdenkingsmunt Erasmus van Rotterdam bevat is inmiddels bij de Koninklijke Nederlandse Munt uitverkocht.

2 Euro herdenkingsmunt Monaco 2011

Ter gelegenheid van het huwelijk van Albert II van Monaco met Charlene Wittstock wordt er een 2 euro herdenkingsmunt uitgegeven.

De oplage van de munt die alleen in proof kwaliteit wordt uitgegeven zal 60.000 stuks bedragen. Wanneer de uitgifte plaatsvind is evenals het ontwerp van de munt nog niet bekend.

Dag van de Munt 2011

Op zaterdag 18 juni zal de 19e Dag van de Munt plaatsvinden in het gebouw van de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht.

Tijdens deze Dag van de Munt zijn er een aantal speciale verzamelaarsproducten verkrijgbaar die alleen op de Dag van de Munt te koop zijn.

Dit zijn het Dag van de Muntset met een oplage van 2.011 stuks met alle Nederlandse euromunten van 1 cent t/m 2 Euro en het Muntrolpakket dat dit jaar in twee edities verschijnt.

Het normale muntrolpakket met alle muntrollen van 2011 van 1 cent tot en met 2 Euro. Tevens zal er een Muntrolpakket Special Edition uitgegeven worden die naast de gewone muntrollen ook nog de munt rol van de 2 euro herdenkingsmunt Erasmus van Rotterdam bevat.

Dit jaar is Luxemburg Guest of Honour. Hiervoor wordt er ook een speciaal set gemaakt met alle euromunten van Luxemburg uit het jaar 2011 met een oplage van slechts 1.000 stuks.

5 en 10 Euro „Nederland en Schilderkunst“

Vandaag zijn de ontwerpen van de 5 en 10 Euro „Nederland en Schilderkunst“ officieel vrijgegeven.

Het Schilderkunst Vijfje in verzilvert koper zal vanaf 30 mei worden uitgegeven via de postkantoren. De zilveren proof versie, evenals de gouden 10 Euro versie kunnen bij de Koninklijke Nederlandse Munt of andere munthandelaren aangeschaft worden.

De voorzijde van de munt toont de Delftse horizon met de achterzijde van een schilderij samen met de waarde aanduiding 5 Euro en het jaartal 2011

De achterzijde toont het portret van Koningin Beatrix kijkend naar het schilderij Gezicht op Delft van Johannes Vermeer.

Herdenkingsmunt 5 Euro – circulatie
Prijs: € 5,- per stuk
Oplage: 250.000 stuks
Metaal: verzilverd koper
Gewicht: 10,5 g
Diameter: 29,0 mm
Kwaliteit: circulatiekwaliteit

Herdenkingsmunt 5 Euro – Proof
Prijs: € 39,95
Oplage: max. 12.500 stuks
Metaal: zilver 925/1000
Gewicht: 15,5 g
Diameter: 33 mm
Kwaliteit: Proof

Herdenkingsmunt 10 Euro – Proof
Prijs: € 359,95
Oplage: max. 3.500 stuks
Metaal: goud 900/1000
Gewicht: 6,72 g
Diameter: 22,5 mm
Kwaliteit: Proof

Naast deze uitgaven verschijnt de munt ook in een prestigeset met een oplage van 300 stuks. Dit set bevat naast de drie „Nederland en Schilderkunst“ – uitgiften in verzilvert koper, zilver en goud, ook de zilveren 5 Euromunten van 2003 Van Gogh en 2006 Rembrandt in proofkwaliteit.