Ontwerpen Andorra Euromunten

De Andorrese ministerie van Financiën, Jordi Cinca heeft de winnaars van de ontwerpwedstrijd voor de motieven van de Andorrese euromunten bekend gemaakt.

De 1, 2 en 5 cent munten tonen de Pyrenese gems ontworpen door Ruben Da Silva
De 10, 20 en 50 cent munten tonen de Pantocrator St. Martin van Cortinada en de kerk van Santa Coloma ontworpen door Moles Disseny
De 1 Euromunt toont de Casa de la Vall ontworpen door Jordi Puy
De 2 Euromunt toont het Wapen van Andorra

De tijdplan voor de uitgifte van de munten is nu als volgt:

In juni wordt de goedkeuring door het parlement van Andorra verwacht waarna de ontwerpen naar de Europese Unie ter goedkeuring. Na de goedkeuring van de Europese Unie kan begonnen worden met het aanmaken van de stempels voor de munten.

In september zou dan de productie van de Andorrese euromunten moeten starten en tot november duren. Daarna worden ze in november en december gedistribueerd waarna ze vanaf 1. januari 2014 wettig betaalmiddel worden en in het betalingsverkeer gebruikt kunnen worden.

Geplande oplages voor het jaar 2014:
1 cent: 1.000.000
2 cent: 1.000.000
5 cent: 1.000.000
10 cent: 1.000.000
20 cent: 1.000.000
50 cent: 500.000
1 Euro: 580.000
2 Euro: 400.000

Afbeeldingen van Govern d’Andorra

Euromunten Andorra 2014

Andorra plant nu de uitgifte van Euromunten in 2014, hiervoor is het land op zoek naar motieven voor de munten. De inwoners van Andorra kunnen tot 11 april ontwerpen voor de Andorrese Euromunten indienen. Thema’s voor de munten zijn:

1, 2 en 5 cent: landschappen, natuur, fauna en flora
10, 20 en 50 cent: romaanse kunt in Andorra
1 Euromunt: Casa de la Vall
2 Euromunt: Wapen van Andorra

Het motief van de 2 Euromunt van Andorra wordt staat vast en wordt niet door de inwonders van Andorra ontworpen. Andorra wil in het begin 6.480.000 munten uit te geven verdeeld over de volgende nominale waarden:

1 cent: 1.000.000
2 cent: 1.000.000
5 cent: 1.000.000
10 cent: 1.000.000
20 cent: 1.000.000
50 cent: 500.000
1 Euro: 580.000
2 Euro: 400.000

Geslagen worden de munten ieder voor de helft door de Franse en Spaanse munt.

Euromunten Andorra

Op 30 juni 2011 hebben de Europese Unie en Andorra een monetaire overeenkomst gesloten over de invoering van Andorrese euromunten. Hoewel er nog aan een aantal criteria voldaan moet worden, wordt erna gestreefd de Euro op 1 juli 2013 in Andorra in te voeren.

Het volume van de uitgegeven euromunten wordt voor elk de helft aan het volume van uitgegeven euromunten va Frankrijk en Spanje toegevoegd.

Om ervoor te zorgen dat munten in circulatie komen en niet alleen voor verzamelaars uitgegeven worden moeten 80 % van de Andorrese euromunten voor nominale waarde in omloop gebracht worden.

Het startbedrag aan Andorrese euromunten zal een nominale waarde van 2.342.000 Euro hebben.

Op het moment zijn nog geen ontwerpen van de Andorrese euromunten bekend. Zodra de ontwerpen beschikbaar zijn worden deze hier in de euromunten blog gepubliceerd.