Euromunten Andorra 2014

Andorra plant nu de uitgifte van Euromunten in 2014, hiervoor is het land op zoek naar motieven voor de munten. De inwoners van Andorra kunnen tot 11 april ontwerpen voor de Andorrese Euromunten indienen. Thema’s voor de munten zijn:

1, 2 en 5 cent: landschappen, natuur, fauna en flora
10, 20 en 50 cent: romaanse kunt in Andorra
1 Euromunt: Casa de la Vall
2 Euromunt: Wapen van Andorra

Het motief van de 2 Euromunt van Andorra wordt staat vast en wordt niet door de inwonders van Andorra ontworpen. Andorra wil in het begin 6.480.000 munten uit te geven verdeeld over de volgende nominale waarden:

1 cent: 1.000.000
2 cent: 1.000.000
5 cent: 1.000.000
10 cent: 1.000.000
20 cent: 1.000.000
50 cent: 500.000
1 Euro: 580.000
2 Euro: 400.000

Geslagen worden de munten ieder voor de helft door de Franse en Spaanse munt.

Ontwerp 5 Euro herdenkingsmunt „300 jaar vrede van Utrecht”

Zojuist is het ontwerp van het „Vrede van Utrecht Vijfje” bekend gemaakt. De munt die op 12 april uitgegeven wordt is ontworpen door  Erno Langenberg. Het zal tevens de laatste herdenkingsmunt zijn met Koningin Beatrix erop, die nu dus op in totaal 25 herdenkingsmunten te vinden is.

De munt toont aan beide zijden 35 toont gedetailleerde 3D veerpennen, die staan voor de 35 delegaties die de Vrede van Utrecht in 1713 ondertekenden. Op de voorzijde van munt teken de veren over in een wereldbol met het wapen van Utrecht. Op de achterzijde teken de veren het portret van Koningin Beatrix.

Op de voorzijde van de munt staat de tekst: „300 jaar vrede van Utrecht 2013” alsmede de nominale waarde van „5€”. Op de achterzijde van de munt staat de tekst: „Beatrix Koningin der Nederlanden”

Gezien eerdere herdenkingsmunten die door Nederland zijn uitgegeven is dit een iets tegenvallend ontwerp.

Uitgiften:
Van deze munt verschijnen weer allerlei uitgiften, naast de verzilverde koper munt wordt de munt ook in zilver en goud uitgegeven. Ook is er dit keer weer een doos te koop met gekleurde munten.

5 Euro UNC-versie Coincard
Oplage: 220.000 stuks
Uitgifteprijs: 5 Euro
Verkrijgbaar bij het postkantoor

5 Euro BU-versie Coincard
Oplage: 10.000 stuks
Uitgifteprijs: 10 Euro

5 Euro Zilver proof:
Oplage: 12.500 stuks
Uitgifteprijs: 42,95 Euro

10 Euro goud proof:
Oplage: 2.000 stuks
Uitgifteprijs: 389,95 Euro

5 Euro muntrol (20 munten):
Uitgifteprijs: 112,50 Euro

Kleurset:
6 x 5 Euro proof met kleur
Oplage: 1.000 stuks
Uitgifteprijs 275,00 Euro

Afbeeldingen van de Koninklijke Nederlandse Munt.

Paus Franciscus I en Sede Vacante ontwerpen

Vanavond kwam er rond 19:05 uur witte rook uit de schoorsteen en was de 226e  Paus gekozen. Korte tijd later werd Paus Franciscus I geboren als Jorge Mario Bergoglio aan het publiek voorgesteld.

Nadat al eerder bekend werd dat dit jaar nog een muntset met munten van Benedictus XV wordt uitgegeven, is het nog niet zeker of er dit jaar ook circulatiemunten met Paus Franciscus I komen. In ieder geval de gouden en zilveren herdenkingsmunten die in het najaar verschijnen zullen zijn portret tonen.

De volgende uitgiften zullen naast het muntset de Sede Vacante munten 2013 zijn. De ontwerpen van de munten zijn enkele dagen geleden bekend gemaakt en onderstaand te vinden. Afbeeldingen van muenzen.eu/blog/ .

Uitgiften Vaticaanstad Sede Vacante 2013

Vaticaanstad heeft op 1 maar via een persverklaring bekend gemaakt wat voor uitgiften met betrekking tot de Sede Vacante worden uitgegeven.

Zoals als eerder vermoed wordt er een 2 Euro Sede Vacante herdenkingsmunt uitgegeven met een oplage van 125.000 stuks. Het motief van de munt toont het wapen van de camerlengo, Kardinaal Tarcisio Bertone,

Een zilveren 5 Euromunt alsmede een gouden 10 Euromunt ronden de Sede Vacante muntuitgiften af. De zilveren munt heeft een oplage van 10.000 stuks en de gouden munt een oplage van 5.000 stuks. Het ontwerp van beide munten is gelijk en toont de duif van de Heilige Geest en de woorden Veni Sancte Spiritus. De andere zijde toont net als op de 2 euromunt het wapen van de camerlengo.

Tevens verschijnt er dit jaar nog een compleet muntset met munten  met het portret van Benedictus XVI.

Coincards dubbelkop 1 en 2,5 Gulden 1980

Enkele dagen geleden heeft de Koninklijke Nederlandse Munt ter gelegenheid van de aankondiging van de troonswissel een 2 Euro herdenkingsmunt met dubbelportret uitgegeven. Na lange tijd nog eens een mooi ontwerp na mijn mening.

1980 tijdens de laatste troonswissel zijn er soortgelijke munten van 1 en 2,5 Gulden uitgegeven. Deze munten hadden het dubbelportret van Juliana en Beatrix als motief. Tevens verschenen deze munten ook in een mooie verzamelcassette het zogenaamde inhuldigingsset. Naast de nikkelen uitgifte ook in zilver en goud uitgebracht.

Echter 33 jaar na uitgifte van deze munt heeft de Koninklijke Nederlandse Munt blijkbaar nog een paar munten gevonden of nageslagen? Want ze boden de munt nu in een coincard aan met een oplage van slechts 1.500 stuks en een prijs van 10 Euro per stuk. Een slechte zaak om 30 jaar na uitgifte en 11 jaar na einde van een valuta nog “verzamelaars” producten uit te geven.

Op marktplaats worden al prijzen van rond de 100 Euro voor het stukje karton geboden. De munt op zich is helaas niets speciaals en kan voor een prikkie worden aangeschaft.

Kunnen wij (over 25 tot 30 jaar?) bij de volgende troonswissel weer een nieuwe verpakking verwachten van de 2 euro herdenkingsmunt van 2013 zoals dit nu met de guldens uit 1980 is gebeurt? Laten wij als verzamelaars hopen van niet!

Afbeeldingen van de Koninklijke Nederlandse Munt.

 

1 Gulden Dubbelkop 1980 2,5 Gulden Dubbelkop 1980